ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИЦей Договір є офіційною пропозицією ФОП Кролевецька Поліна Сергіївна (Інтернет-магазин «Perfect Meals») (надалі – «Продавець») будь-якій юридичній особі, фізичній особі-підприємцю або фізичній особі, користувачу послуг Інтернет-магазину (надалі – «Покупець»), що включає всі суттєві умови організації купівлі– продажу товарів дистанційним способом (тобто через Інтернет–магазин та/або Застосунок).Умови даного Договору регулюють взаємовідносини Продавця і Покупця та визначаються Законом України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12 травня 1991 року.Використання послуг та купівля товарів, що надаються Інтернет- магазином/Застосунком, передбачає згоду особи, що користується послугами або купує товар, з правилами, строками, обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в даному документі.Приймаючи умови даного Договору, Покупець підтверджує, що:-на момент купівлі товару він має повну цивільну правоздатність та дієздатність;-інформація, що надається під час замовлення товарів або послуг, є правильною та актуальною;-надана контактна інформація може бути використана з метою повідомлення про зміни в роботі, акційні пропозиції чи надання іншої інформації, пов’язаної з діяльністю Продавця.На підставі вищезазначеного уважно ознайомтеся з даним Договором (публічною офертою), і якщо Ви не згодні з будь-яким із пунктів оферти, будь ласка негайно припиніть користування Інтернет-магазином/Застосунком1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1.Цей Договір є публічною офертою (відповідно до статей 633, 641 і глави 63 Цивільного кодексу України) і містить всі істотні умови організації купівлі-продажу Товару дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин/Застосунок.1.2.У відповідності до статті 642 Цивільного Кодексу України повним і беззаперечним прийняттям умов даного Договору, тобто публічної оферти, є факт оформлення Замовлення в Продавця, як самостійно, так і за допомогою оператора, і Покупець надалі виступає як особа, що вступила в договірні відносини. Покупець зобов’язаний самостійно ознайомлюватися з умовами Договору.1.3.Публічна оферта також є прийнятою при реєстрації Покупця в Інтернет- магазині/Застосунку.1.4.Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Крім цього, укладанням цього Договору, Покупець підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ «Оферта» — публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній таюридичній особі з метою укласти договір купівлі-продажу на існуючих умовах, зазначених у Договорі.«Інтернет–магазин» - відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб1для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом вчинення електронного правочину на підставі ознайомлення Покупця з запропонованою Продавцем інформацією, що представлена в електронній формі на сайті Продавця («perfectmeals.com.ua»), що виключає можливість безпосереднього ознайомлення покупця з Товаром або із зразками Товару під час укладення такого Договору.«Застосунок» – будь-яке прикладне програмне забезпечення Продавця реалізоване в апаратно-програмному середовищі мобільного телефону або іншого бездротового пристрою Покупця, та призначене для замовлень Товарів Продавця.«Товар» — перелік найменувань асортименту товарів, послуг, представлений в Інтернет-магазині/Застосунку.«Продавець» — ФОП Кролевецька Поліна Сергіївна(«Perfect Meals» -сервіс доставки збалансованого харчування, націлений на поліпшення загального стану здоров’я, фізичної форми і самопочуття).«Покупець» —юридична або фізична особа, що має повну цивільну правоздатність та дієздатність та вступила в договірні відносини з Продавцем на умовах, зазначених у Договорі.«Персональні дані» – це будь-яка інформація персонального характеру, яка дозволяє третій особі ідентифікувати фізичну особу (суб’єкта даних).«Обробка персональних даних» - це будь-яка операція або сукупність операцій, які виконуються з персональними даними або масивами персональних даних з використанням або без використання автоматичних процедур, такі як збір, запис, систематизація, структурування, зберігання, зміна, впорядкування, перегляд, використання, поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.«Акцепт» — повне та беззаперечне прийняття Покупцем умов Договору.«Замовлення» — окремі позиції з асортиментного переліку Товару, вказані Покупцем при розміщенні заявки в Інтернет-магазині/Застосунку Продавця або замовлені будь-яким іншим способом.«Кур’єрська доставка» — безпосередня передача Товару від Продавця до Покупця незалежним підрядником, який надає послуги Продавцю відповідно до окремого укладеного договору.2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ2.1.Інтернет-магазин зобов'язується передати у власність Покупцеві товар, а Покупець зобов'язується оплатити такий Товар або послугу, відповідно до чинних на момент здійснення Замовлення цін, і прийняти Товар або послугу на умовах цього Договору.2.2.Цей Договір регулює купівлю-продаж в Інтернет-магазині/Застосунку, в томучислі:а) добровільний вибір Покупцем Товарів в Інтернет-магазині/Застосунку по категоріям; б) самостійне оформлення Покупцем Замовлення на сайті в Інтернет-магазині/Застосунку; в) оплата Покупцем Замовлення, оформленого в Інтернет-магазині/Застосунку;г) виконання і передача Замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.3.ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТОВАРУ3.1.Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується в Інтернет- магазині/Застосунку Продавця. Ціна Замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх включених в Замовлення Товарів і ціни доставки, а також наявності знижок і дисконтів у Покупця. Ціна Договору дорівнює ціні Замовлення.3.2.Ціни в Інтернет-магазині/Застосунку Продавця вказані в національній валюті України (гривня) за одиницю товару відповідно до існуючого прейскуранта.3.2.Ціни на Товари можуть змінюватися в залежності від кон'юнктури ринку, що відбивається на цінах в Інтернет-магазині/Застосунку. У разі зміни ціни на замовлені позиції Товару до оплати Замовлення Продавець зобов’язаний у найкоротші строки повідомити Покупця про такі зміни. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення. У разі2відсутності зв’язку з Покупцем Замовлення вважається анульованим протягом 24-х годин з моменту зміни ціни на Товар. Продавець не може змінювати ціну для конкретного Покупця, в разі, якщо той вже прийняв умови Продавця та здійснив у встановленому цим Договором порядку оплату Товару.3.3.Оплата Товару Покупцем може бути здійснена наступним чином:3.3.1.Покупець оплачує Товар до дня першої доставки шляхом перерахування коштів на поточнийий рахунок Продавця;3.3.2.Покупець оплачує повну вартість Товару безпосередньо в момент його передачі шляхом передачі Кур’єру відповідної суми грошових коштів.3.4. Оплата за Товар відбувається в національній валюті України гривні.3.5. При безготівковій формі розрахунку Покупець зобов’язаний надіслати менеджеру документ, що підтверджує факт оплати Товару (скрін/копію/фото квитанції, платіжного доручення тощо) на viber +380931257165 , при цьому необхідно зазначити номер Замовлення.3.6. У разі несплати, неповної оплати або несвоєчасної оплати Продавець залишає за собою право ненадання Товару, призупинення або повне невиконання взятих на себе зобов’язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дій.3.7.Товари гарантуються і надаються тільки по факту отримання Продавцем оплати. До моменту отримання оплати Продавець не має ніяких зобов’язань перед Покупцем щодо Товарів замовлених Покупцем.3.8.Питання про повернення коштів за Товар у вигляді програми харчування, після її початку розглядається в індивідуальному порядку впродовж 3 робочих днів.3.9.Грошові кошти, сплачені Покупцем, не повертаються в наступних випадках:3.9.1. відмова Покупця від отримання Товару після отримання Товару від кур’єра, окрім випадків коли Товар є непридатним до споживання;3.9.2. в разі якщо Покупець повідомив про відкладення/перенесення/відміну дати наступної доставки після 11:00 години попереднього дня запланованої дати доставки Товару.4.ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ПЕВНИХ ВИДІВ ТОВАРУ4.1.Товар у вигляді «Програми харчування для схуднення» обирається індивідуально на основі інформації, наданої в персональній анкеті або у форматі телефонної консультації. Повна відповідальність за надання достовірної та повної інформації про свій фізичний стан, наявність хронічних захворювань, особливий стан (такий, як вагітність, грудне вигодовування), алергію, харчову непереносимість, прийом лікарських засобів, що можуть вплинути на ваш стан і бажаний результат, несе Покупець.4.2.Продавець повідомляє Покупця про те, що умисно або випадково прихована інформація, самостійне зниження рекомендованої калорійності (недоїдання), нехтування правилами та рекомендаціями може мати наслідки у вигляді різкого зниження ваги, розладу харчової поведінки, погіршення емоційного та фізичного стану. Продавець не несе будь-якої відповідальності за такі наслідки.
6.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН6.1.Продавець має право:6.1.1. В односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.6.2. Продавець зобов’язаний:6.2.1.В разі доставки непридатного до споживання Товару, замінити такий Товар на Товар, який є придатним до споживання, або повернути сплачені кошти;6.2.2.Забезпечити конфіденційність даних Покупця та дотримання законодавства України про захист персональних даних;6.2.3.Розміщувати на Інтернет-магазині/ Застосунку актуальну контактну інформацію та можливі засоби зв‘язку.6.3. Покупець має право:6.3.1.Оформити Замовлення в Інтернет-магазині/Застосунку Продавця;6.3.2.Вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;6.3.3.Вимагати від Продавця заміни непридатного до споживання Товару на Товар, якийєпридатним до споживання, або повернення сплачених коштів.6.4. Покупець зобов’язаний:46.4.1. Ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена в Інтернет- магазині/Застосунку Продавця;6.4.2.Надавати Продавцю всю необхідну достовірну, правдиву і коректну інформацію.6.4.3.Своєчасно оплатити та отримати Замовлення на умовах цього Договору.6.4.5.Не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, не перепродавати,атакож не використовувати будь-яким способом для будь-яких комерційних цілей Інтернет- магазин/Застосунок та (або) будь-які їх частини без згоди Продавця.7.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН7.1.Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного зберігання та використання Товару.7.2.Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну у випадках визначених пунктом 4.2. даного Договору.7.2.Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовленьісвоїх зобов'язань за цим Договором у разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.7.3.Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.7.4.Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.7.5.Продавець та/або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил , обмеження імпорту і експорту, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього Договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.7.6.Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.8.КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ8.1.Оформляючи Замовлення в Інтернет-магазині/Застосунку Покупець добровільно надає свою згоду на збір і обробку (накопичення, зберігання, адаптування, відновлення, використання і знищення) зазначених їм власних персональних даних, а саме: ПІБ, електронна пошта, телефон, адреса, а також даних визначених пунктом 4.1. даного Договору, а також дає свою згоду на передачу (поширення) його даних, що необхідні для належної організації доставки Товару, третім особам (транспортно-експедиторським і кур'єрським організаціям).8.2.Продавець використовує отримані персональні дані Покупця виключно з метою належної організації виконання умов даного Договору.8.3.Продавець бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, з метою виконання зобов'язань перед Покупцем, а також особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також у випадках, коли розкриття вказаних даних встановлено вимогами діючого законодавства України.).8.4.Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.8.5.Оформлюючи підписку в Інтернет-магазині та/або реєструючись у Застосунку, Покупець дає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від Продавця і його партнерів, що діють на підставі договору з Продавцем, за допомогою служб коротких5повідомлень (SMS), електронної пошти та повідомлень у Застосунку. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки.9.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ9.1.Цей Договір набирає чинності з дня оформлення Замовлення в Інтернет- магазині/Застосунку і діє до виконання всіх умов Договору.9.2.Оформлення Покупцем в Інтернет-магазині/Застосунку Замовлення означає повну згоду Покупця з умовами даного Договору.9.3.Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених даним Договором, а також чинним законодавством України.10.ІНШІ УМОВИ10.1. Цей Договір укладено на території України і він діє в рамках законодавства України.10.2. Недійсність будь-якого пункту або частини цього Договору не веде до недійсності Договору в цілому.10.3. Продавець має право вносити зміни в текст цього Договору на власний розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція Договору завжди доступна на сторінках Інтернет-магазину/Застосунку Продавця10.4. Відсутність підписаного між Продавцем і Покупцем примірника цього Договору на паперовому носії, з проставленням підписів Сторін, не є підставою визнання цього Договору не укладеним. Оформлення Замовлення в Інтернет-магазині/Застосунку Продавця вважається акцептом Покупця (відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України) і є моментом вступу Договору в силу.10.5.При виникненні претензій Покупець повинен звернутися в Службу підтримки Продавця за телефонами зазначеними в розділі контакти Інтернет-магазину/Застосунку або по електронній пошті.10.6.Уся текстова інформація та графічні зображення, що розміщені в Інтернет- магазині/Застосунку Продавця, є інтелектуальною власністю Продавця та/або його постачальників і виробників Товару та охороняється законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними угодами і конвенціями. Будь-яке використання розміщених в Інтернет-магазині/Застосунку результатів інтелектуальної діяльності (в тому числі елементів візуального оформлення Сервісу, символіки, текстів, графічних зображень, ілюстрацій, фото, відео, програм, музики, товарних знаків та інших об'єктів) без письмового дозволу Продавця або законного правовласника є незаконним і може послужити причиною для судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до діючого законодавства України.610.7.Заборонено використання Інтернет-магазину/Застосунку в протизаконної і забороненої діяльності. Покупець погоджується дотримуватися законів, в тому числі не поширювати спам, не поширювати шкідливе програмне забезпечення, посилання на WEB ресурси, які можуть завдати шкоди будь–кому. У разі, якщо Продавець запідозрить Покупця в скоєнні протиправних дій, в тому числі: шахрайство з банківськими картами, поширення спаму, шкідливих програм, інших діянь, що порушують умови цієї Оферти, Продавець має право звернутися із заявою до відповідних державних органів.